Flemisch 6 branche chandelier 19th century

    € 575

    Vlaams balkroontje 19 e eeuw